Saturday, January 23, 2010

Perlembagaan Persekutuan 2

Perlembagaan Malaysia, dikenali juga sebagai Perlembagaan Persekutuan mengandungi 183 perkara, adalah undang-undang tertinggi di Malaysia. Ia merupakan satu dokumen undang-undang bertulis yang telah dibentuk berasaskan kepada dua dokumen terdahulu iaitu Perjanjian Persekutuan Tanah Melayu 1948 dan Perlembagaan Kemerdekaan tahun 1957.

Perlembagaan ini telah dirangka berdasarkan nasihat daripada Suruhanjaya Reid yang telah melakukan kajian dalam tahun 1956. Suruhanjaya ini dianggotai oleh Lord Reid sebagai Pengerusi, Sir Ivor Jennings, Master of Trinity Hall, Cambridge Sir William Mc Kell, bekas Gabenor General Australia, B. Malik, bekas Hakim Besar Mahkamah Tinggi Allahabad dan Hakim Abd Hamid, Mahkamah Tinggi Persekutuan. Perlembagaan berkenaan berkuatkuasa sejurus selepas kemerdekaan pada 31 Ogos, 1957.

Untuk meminda perlembagaan, satu majoriti dua pertiga (2/3) bersetuju kepada pemindaan ini memerlukan persetujuan pada kedua-dua pada kedua-dua dewan di parlimen. Merujuk kepada pakar perlembagaan Shad Saleem Faruqi, perlembagaan ini telah dipinda 42 kali semenjak 48 tahun selepas kemerdekaan sehingga 2005. Bagaimanapun, seperti mana beberapa pindaan telah dibuat setiap kali, beliau menganggarkan bilangan sebenar pindaan individu adalah pada sekitar 650. Beliau menjelaskan bahawa "semangat dokumen sebenar telah dicairkan".


Rujukan:
Ahmad, Zainon & Phang, Llew-Ann (Oct. 1, 2005). The all-powerful executive. The Sun.
Ruzian Markom. 2003. Apa Itu Undang-Undang Islam. Pahang : PTS Publications & Distributor Sdn. Bhd.

SmileySmileySmiley

No comments: